▬▬▬▬▬▬▬▬ ♦ ▬▬▬▬▬▬▬▬

➡️ 𝗚𝗜𝗙𝗧𝗖𝗢𝗗𝗘 𝗰𝗵.𝗶𝗮 𝘀.𝗲̉ !

🎁 𝟮𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗞𝗜𝗠 𝗣𝗛𝗜𝗘̂́𝗨

🎁 5 vé tiếu y vàng

🎁 5 đại nhân sâm

🎁 10 tu chân yếu quyết

⫸ Nhắn tin tới admin để nhận  -> https://www.facebook.com/messages/t/jx2hoangkim

▬▬▬▬▬▬▬▬ ♦ ▬▬▬▬▬▬▬▬

➡️ 𝗤𝘂𝗮̀ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗧𝗵𝘂̉ 𝗦𝗼̛ 𝗡𝗵𝗮̣̂𝗽 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗴 𝗛𝗼̂̀ 𝗦𝗶𝗲̂𝘂 𝗛𝗼́𝘁 :

🎁 Gia Nhập Môn Phái Nhanh

🎁 Cửu Thiên Vô Cực Đơn

🎁 Trang Bị Cửu Châu Phụng Vũ + 0

🎁 Vũ Khí Và Ngọc Cửu Châu Phụng Vũ + 0

🎁 Thú Cưỡi Ngự Kiếm Phi Hành

🎁 Mật Tịch x15 Theo Hệ Phái

🎁 Đại Nhân Sâm

🎁 Thần Hành Bảo Điển

🎁 Tu Chân Yếu Quyết

🎁 Lộ Thủy