🎁Hỗ Trợ Tân Thủ 🎁

Tân thủ sẽ lựa chọn 1trong 2 bộ trang bị bên dưới:

(1) Bộ DD +13 HSD 30 ngày + vũ khí hạo nguyệt(Vĩnh viễn) +10
(2) Bộ Hạo Nguyệt +10 Vĩnh Viễn bao gồm vũ khí

Ngoài ra nhân vật chuyển sinh 0 cấp thấp hơn 99 sẽ được hỗ trợ lên cấp 99

 Hỗ trợ tân thủ và người chơi cũ từ Chuyển sinh 1 trở xuống

Nhận Code 25.000 Kim Phiếu

▬▬▬▬▬▬▬▬ ♦ ▬▬▬▬▬▬▬▬

➡️ 𝗚𝗜𝗙𝗧𝗖𝗢𝗗𝗘 𝗰𝗵.𝗶𝗮 𝘀.𝗲̉ !

🎁 𝟮𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗞𝗜𝗠 𝗣𝗛𝗜𝗘̂́𝗨

🎁 5 vé tiếu y vàng

🎁 5 đại nhân sâm

🎁 10 tu chân yếu quyết

⫸ Nhắn tin tới admin để nhận  -> https://www.facebook.com/messages/t/jx2hoangkim

▬▬▬▬▬▬▬▬ ♦ ▬▬▬▬▬▬▬▬

➡️ 𝗤𝘂𝗮̀ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗧𝗵𝘂̉ 𝗦𝗼̛ 𝗡𝗵𝗮̣̂𝗽 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗴 𝗛𝗼̂̀ 𝗦𝗶𝗲̂𝘂 𝗛𝗼́𝘁 :

🎁 Gia Nhập Môn Phái Nhanh

🎁 Cửu Thiên Vô Cực Đơn

🎁 Trang Bị Cửu Châu Phụng Vũ + 0

🎁 Vũ Khí Và Ngọc Cửu Châu Phụng Vũ + 0

🎁 Thú Cưỡi Ngự Kiếm Phi Hành

🎁 Mật Tịch x15 Theo Hệ Phái

🎁 Đại Nhân Sâm

🎁 Thần Hành Bảo Điển

🎁 Tu Chân Yếu Quyết

🎁 Lộ Thủy