SỰ KIỆN VUI HỘI TRĂNG RẰM 2020

NGUYÊN LIỆU:

Bột Mì 

-Mở rương bạc lương sơn bạc nhận được 10 cái

-Mở rương vàng nhận được random nhận được 40 nguyên liệu trứng muối , đường cát , bột mì

Đường cát

-Mở rương bạc địa huyền cung nhận được 10 cái

-Mở rương vàng nhận được random nhận được 40 nguyên liệu trứng muối , đường cát , bột mì

Trứng muối

-Mở rương vàng nhận được random nhận được 40 nguyên liệu trứng muối , đường cát , bột mì

-Mở rương bạc vạn kiếm trũng nhận được 10 cái

Công Thức Ghép Bánh

10 Bột Mì + 10 Đường cát + 10 Trứng muối + 5 tiêu dao ngọc = 1 bánh trung thu Bánh thập cẩm

PHẦN THƯỞNG CỦA EVEN

<Bánh thập cẩm>

-500.000 điểm kinh nghiệm cố định và ngẫu nhiên 1 trong những vật phẩm sau:

2.500.000 exp

5.000.000 exp

7.500.000 exp

50 điểm danh vọng

50 điểm sư môn

500 điểm tích lũy chiến trường

1000 điểm công trạng

02 mảnh thái dịch

01 Tu chân yếu quyết 7 ngày

01 Cửu chuyển hồi huyền đơn

01 đại nhân sâm

01 trứng linh thú trung

01 bùa cường hóa 12

01 bùa cường hóa 13

01 thiên thạch linh thạch

01 tiểu định hồn

01 đại định hồn

01 cường hóa quyển 14

01 quân công đại

01 quân công huy hoàng

01 ma đao thạch 1

01 cường hóa quyển 15

01 ma đao thạch 2

01 ma đao thạch 3

01 Báo Trắng (vĩnh viễn)

01 tây bắc vọng

01 minh nguyệt dạ

01 bánh bột vàng

01 trứng linh thú cao

01 kim tệ 100

01 tinh hoa uẩn linh 4

01 tinh hoa uẩn linh 5

PHẦN THƯỞNG SỬ DỤNG TỐI DA

+2000 bánh thập cẩm lần thứ 1

200.000.000 EXP

10000 sư môn

10000 danh vọng

+2000 bánh thập cẩm lần thứ 2

200.000.000 EXP

1 thiên cang lệnh

1 thiên môn kim lệnh

+2000 bánh thập cẩm lần thứ 3

200.000.000 EXP

x1 mật tịch 20% theo hệ phái

16 tinh hoa uẩn linh 6

5 vé tiếu y vàng

Báo Đen (khóa, vinh viễn)

⦁ Lưu ý:

⦁ Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi nhân vật chỉ sử dụng được tối đa 2000 Bánh Thập Cẩm

⦁ Phí reset giới hạn sử dụng:1000 vàng và reset tối đa 2 lần

⦁ Sau khi sử dụng xong 2000 bánh thập cẩm phần thưởng sẽ tự động vào hành trang

⦁ Nhân vật vô môn phái sẽ không nhận được mật tịch khi nhận phần thưởng tối đa của Bánh Thập Cẩm