***** Túi Năng Động *****

- cách kiếm túi năng động

+ trồng bát nhã lớn
+ trồng bát nhã nhỏ
+ trồng túi hạt giống
+ chiến trường nhạn môn quan
+ chiến trường pháo
+ chiến trường thiên môn trận
+ tài nguyên chiến

số lượng túi năng động của mỗi hoạt động là khác nhau riêng tỷ lệ túi nhận được khi trồng bát nhã nhỏ và túi hạt giống là 50%

- phần thưởng túi năng động

+ bàn long bích
+ xích thiết tinh
+ thiên thạch tinh thạch ( cục +8)
+ bạch kim đại hồng bao ( trống)
+ bạch cầu hoàn
+ vé tiếu y đồng
+ vé tiếu y bạc
+ bao linh thạch cấp 6
+ lạc mai ( lắc nội công 7x)
+ mộc lân hương ( lắc gân cốt 6x)
+ bánh bột vàng ( lắc sức mạnh 9x)
+ quân công bài
+ lục lâm lang yên
+ trứng ngũ linh
+ vé tiếu y vàng
+ bao linh thạch cấp 7
+ bao xích thiết tinh
+ thủy hoàng bí chiếu
+ uyên ương kim ti bạc
+ bao mảnh thiên thạch
+ trứng linh thú sơ
+ bao thiên thạch
+ định hồn thiên thạch thần thạch
+ túi hạt giống
+ thiên thạch linh thạch
+ quân công chương
+ quân công đại
+ quân công huy hoàng
+ thú cưỡi cáo 5 đuôi
+ thú cưỡi thỏ
+ thú cưỡi hoa sen
+ thú cưỡi tiểu bạch dương
+ thú cưỡi long mã
+ thũ cưỡi siêu hiếm tơ vàng ánh bạc
+ chuyển sinh đơn
+ thiên cang lệnh
+ thiên môn kim lệnh ...vv
+ và rất nhiều vật phẩm có giá trị khác